ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ ಶೃತಿ, ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರು

  • 12:18 PM April 19, 2023
  • shimoga
Share This :

ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ ಶೃತಿ, ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರು

ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರರಿಗೆ ನಟಿ ಶೃತಿ, ಸಂಸದ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಕುಡುಚಿ ಶಾಸಕ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಾಥ್.