ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ 5 ಲಕ್ಷದ 40 ಸಾವಿರ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಸೀರೆ ವಶ

  • 11:22 AM April 25, 2023
  • shimoga
Share This :

ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ 5 ಲಕ್ಷದ 40 ಸಾವಿರ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಸೀರೆ ವಶ

ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ 5 ಲಕ್ಷದ 40 ಸಾವಿರ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಸೀರೆ ವಶ.