ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ

  • 14:36 PM April 17, 2023
  • ramanagara
Share This :

ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ

ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ ಎಂದ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.