ಅಪ್ಪಾ.. ವೋಟ್​ ಹಾಕಿ: ಡಿಕೆಶಿ ಪತ್ನಿ

  • 10:52 AM April 25, 2023
  • ramanagara
Share This :

ಅಪ್ಪಾ.. ವೋಟ್​ ಹಾಕಿ: ಡಿಕೆಶಿ ಪತ್ನಿ

ಡಿಕೆಶಿ ಪರವಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಉಷಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ.