ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಪತ್ನಿ ಉಷಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹವಾ

  • 09:14 AM April 25, 2023
  • ramanagara
Share This :

ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಪತ್ನಿ ಉಷಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹವಾ

ಡಿಕೆಶಿ ಪರವಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಉಷಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ.