ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ

ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಜೊತೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ವಿಡಿಯೋ20:34 PM October 27, 2018

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯು ಬಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು. ನಟಿ ಶೃತಿ ಹರಿಹರನ್ ಘಟನ ದಿನದ ಸ್ಥಳ ತೋರಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಶೃತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು. ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಮಹಜರ್ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು.

Shyam.Bapat

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯು ಬಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು. ನಟಿ ಶೃತಿ ಹರಿಹರನ್ ಘಟನ ದಿನದ ಸ್ಥಳ ತೋರಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಶೃತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು. ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಮಹಜರ್ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು.

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//