ಯಾರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್‌ ಫೈಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಗವನ್ನೇ ಮರೆತ ಅಪರೂಪದ ಹಲ್ಲಿಗಳು!

  • 13:52 PM May 25, 2023
  • national-international
Share This :

ಯಾರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್‌ ಫೈಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಗವನ್ನೇ ಮರೆತ ಅಪರೂಪದ ಹಲ್ಲಿಗಳು!

ಒಂಗೋಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುವ ತಾಣವಾಗಿದೆ.