ಹುಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸಫಾರಿ, ಆನೆಗಳ ಜೊತೆ 'ನಮೋ' ಸವಾರಿ!

  • 19:28 PM April 10, 2023
  • national-international
Share This :

ಹುಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸಫಾರಿ, ಆನೆಗಳ ಜೊತೆ 'ನಮೋ' ಸವಾರಿ!

ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸಫಾರಿ, ಆನೆಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬು ತಿನ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ.