ಸುಡಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೊರೆ

  • 15:26 PM April 19, 2023
  • national-international
Share This :

ಸುಡಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೊರೆ

ಸುಡಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐವರು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನವಿ.