ಬಿಜೆಪಿ 44ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ, 'ಕಮಲ'ಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ!

  • 20:26 PM April 06, 2023
  • national-international
Share This :

ಬಿಜೆಪಿ 44ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ, 'ಕಮಲ'ಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ!

ಬಿಜೆಪಿಯ 44 ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಪಕ್ಷದ 'ಕಮಲ' ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದರು.