ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ ಕೃಷಿಕ!

  • 08:20 AM May 25, 2023
  • national-international
Share This :

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ ಕೃಷಿಕ!

ಕೀಟನಾಶಕ ಕಂಪನಿ ತಪ್ಪು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.