ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಜರಂಗಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ

  • 11:33 AM May 03, 2023
  • mysuru
Share This :

ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಜರಂಗಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಜರಂಗಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ; ಪ್ರತಾಪ್​ ಸಿಂಹ.