ಮತ ಹಾಕಲು ಬಂದು ಮತಯಂತ್ರ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ!

  • 12:19 PM May 12, 2023
  • mysore
Share This :

ಮತ ಹಾಕಲು ಬಂದು ಮತಯಂತ್ರ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ!

ಮೈಸೂರಿನ ಹೂಟಗನಹಳ್ಳಿಯ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಯಿದು.