ಕಾರಲ್ಲೇ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ಸಿದ್ದು

  • 10:50 AM May 13, 2023
  • mysore
Share This :

ಕಾರಲ್ಲೇ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ಸಿದ್ದು

ಕಾರಿನಿಂದ ಹೊರ ಬರದೆ, ಒಳಗೇ ಕೂತು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಸಿದ್ದು ಮಾತುಕತೆ.