ಅಭಿಮಾನಿಯ ಹಸ್ತದ ಹೇರ್​ ಸ್ಟೈಲ್​!

  • 14:47 PM May 13, 2023
  • mysore
Share This :

ಅಭಿಮಾನಿಯ ಹಸ್ತದ ಹೇರ್​ ಸ್ಟೈಲ್​!

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಹಸ್ತದ ಗುರುತು ಕಾಣಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿ.