ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಪರ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

  • 11:27 AM May 17, 2023
  • mysore
Share This :

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಪರ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ನಂಜನಗೂಡು ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರನ ಮೊರೆ ಹೋದ ಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.