ಮತ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥ

  • 12:33 PM May 10, 2023
  • mysore
Share This :

ಮತ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥ

ಪತ್ನಿ ಸಮೇತ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಯದುವೀರ್.