ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ವಿರುದ್ದ ಮೊಯಿದ್ದೀನ್ ಬಾವಾ ವಾಗ್ದಾಳಿ!

  • 10:21 AM April 20, 2023
  • mangaluru
Share This :

ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ವಿರುದ್ದ ಮೊಯಿದ್ದೀನ್ ಬಾವಾ ವಾಗ್ದಾಳಿ!

ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ವಿರುದ್ದ ಮೊಯಿದ್ದೀನ್ ಬಾವಾ ವಾಗ್ದಾಳಿ.