ಕೈ ಮತ್ತು ಕಮಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಪೈಪೋಟಿಯ ಘೋಷಣೆ

  • 12:18 PM May 13, 2023
  • mangaluru
Share This :

ಕೈ ಮತ್ತು ಕಮಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಪೈಪೋಟಿಯ ಘೋಷಣೆ

ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಮಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಪೈಪೋಟಿಯ ಘೋಷಣೆ.