ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಟ್ರೀಕ್ಟ್​​!

  • 09:54 AM March 22, 2023
  • mandya
Share This :

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಟ್ರೀಕ್ಟ್​​!

ಜೂಜಾಟ ಆಡುವವರ ವಿರುದ್ದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ದೃಶ್ಯವಿದು.