ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್​ಗೆ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹ ಗಿಫ್ಟ್​!

  • 12:46 PM April 26, 2023
  • mandya
Share This :

ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್​ಗೆ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹ ಗಿಫ್ಟ್​!

ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್​ಗೆ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹ ಗಿಫ್ಟ್​.