ರಾಮನವಮಿ ದಿನದಂದು ಯಾಕೆ ಪಾನಕ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು?

  • 12:06 PM March 30, 2023
  • lifestyle
Share This :

ರಾಮನವಮಿ ದಿನದಂದು ಯಾಕೆ ಪಾನಕ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು?

ರಾಮನವಮಿ ದಿನದಂದು ಪಾನಕ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹಿರಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ.