ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್

Beauty Tips: ಕೂದಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ತರಕಾರಿ ರಸಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್13:55 PM August 18, 2021

Hair Care: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಶ ರಾಶಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲ ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ

Sandhya M

Hair Care: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಶ ರಾಶಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲ ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ

ಇತ್ತೀಚಿನದು Live TV

Top Stories

//