ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜದ ಜ್ಯೂಸ್​ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಒಳ್ಳೆಯದು

  • 15:32 PM March 31, 2023
  • lifestyle
Share This :

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜದ ಜ್ಯೂಸ್​ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಒಳ್ಳೆಯದು

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜದ ಜ್ಯೂಸ್​ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಈ ಕುರಿತ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.