ಪದೇ, ಪದೇ ಟೀ ಕುಡಿತೀರಾ, ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲ​!

  • 16:03 PM April 06, 2023
  • lifestyle
Share This :

ಪದೇ, ಪದೇ ಟೀ ಕುಡಿತೀರಾ, ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲ​!

ಪದೇ, ಪದೇ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.