ತಿಂದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಂಥ ಅಪಶಕುನ ಗೊತ್ತಾ?

  • 14:20 PM March 31, 2023
  • lifestyle
Share This :

ತಿಂದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಂಥ ಅಪಶಕುನ ಗೊತ್ತಾ?

ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಅಥವಾ ತಿಂದ ನಂತರ ತಿಳಿಯದೇ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪೇನು? ಅವುಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.