ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ

ದೀಪ್ ವೀರ್ ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ಸಿಂಗಾರ ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್

ವಿಡಿಯೋ15:00 PM November 21, 2018

ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರ ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.ರಾಯಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ತಯಾರಿ.ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಗಳಿಂದ ಮುನುಗುತ್ತಿರುವ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್.ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡಿಯುತ್ತಿದೆ ದೀಪ್ ವೀರ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ತಯಾರಿ.

Shyam.Bapat

ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರ ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.ರಾಯಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ತಯಾರಿ.ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಗಳಿಂದ ಮುನುಗುತ್ತಿರುವ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್.ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡಿಯುತ್ತಿದೆ ದೀಪ್ ವೀರ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ತಯಾರಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನದು

Top Stories

//