ಕೊಪ್ಪಳದ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ130kg ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಕಸರತ್ತು!

  • 14:13 PM March 28, 2023
  • koppala
Share This :

ಕೊಪ್ಪಳದ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ130kg ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುವ ಕಸರತ್ತು!

ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಲಂಕಾರ, ಅಭಿಷೇಕ ನಾನಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.