ಭಾನುವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಟಾಟಾ ACE ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮರ!

  • 10:10 AM May 22, 2023
  • koppala
Share This :

ಭಾನುವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಟಾಟಾ ACE ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮರ!

ಮರ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಜಖಂಗೊಂಡ ಟಾಟಾ ACE ವಾಹನ.