ಕೋಲಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಯವರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಡೂಟ

  • 08:27 AM May 25, 2023
  • kolar
Share This :

ಕೋಲಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿಯವರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಡೂಟ

ಯಲುವಗುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಡೂಟ.