ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಬಿ.ವಿ.ನಾಯಕ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ!

  • 08:19 AM April 19, 2023
  • kolar
Share This :

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಬಿ.ವಿ.ನಾಯಕ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ!

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಬಿ.ವಿ.ನಾಯಕ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.