ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್!

  • 14:39 PM April 14, 2023
  • kalburgi
Share This :

ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್!

ಸನ್ನತಿಯ ಶಕ್ತಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ.