ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಧಾರವಾಡದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್!

  • 07:40 AM May 13, 2023
  • hubballi-dharwad
Share This :

ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಧಾರವಾಡದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್!

ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಶ್ವಾನದಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ.