ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ಆರೋಗ್ಯ

ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್​ ಫ್ರೂಟ್ ದಾಳಿಂಬೆ!

Videos18:24 PM March 06, 2023

ದಾಳಿಂಬೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಫ್ರೂಟ್. ಕೆಂಪು ಕಾಳಿನ ಈ ಹಣ್ಣು ನೋಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದವೋ, ಇದರ ಪೋಷಕತತ್ವಗಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

puneeth shetty

ದಾಳಿಂಬೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಫ್ರೂಟ್. ಕೆಂಪು ಕಾಳಿನ ಈ ಹಣ್ಣು ನೋಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದವೋ, ಇದರ ಪೋಷಕತತ್ವಗಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Top Stories

//