ಎಳನೀರಿನ ಜೊತೆ ಈ ಬೀಜವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದರೆ ಬೊಜ್ಜು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ!

  • 18:07 PM April 26, 2023
  • health
Share This :

ಎಳನೀರಿನ ಜೊತೆ ಈ ಬೀಜವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದರೆ ಬೊಜ್ಜು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ!

ಎಳನೀರನ್ನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಬೊಜ್ಜು ಇರುವವರು ಎಳನೀರಿನ ಜೊತೆ ಈ ಬೀಜವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿರಿ. ಎಂಥಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.