ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ » ಆರೋಗ್ಯ

ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅನಿಮಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ರೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನಿ!

Videos20:10 PM March 02, 2023

ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅನಿಮಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ರೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನಿ! ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸೇರಿಸುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು.

Soumya KN

ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅನಿಮಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ರೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನಿ! ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸೇರಿಸುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು.

Top Stories

//