ರಾಟೆ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಾ LED ಟಿವಿ ಬೇಕಾ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಹೇಳಿ

  • 11:34 AM April 29, 2023
  • haveri
Share This :

ರಾಟೆ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಾ LED ಟಿವಿ ಬೇಕಾ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಹೇಳಿ

ಖುಷಿಗೆ ಟಿವಿ ತಗೊಳಿ,ಬದುಕೊಕೆ ರಾಟೆ ತಗೊಳಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್‍ಸಿಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆರ್.ಶಂಕರ್