ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​​ ಮೂಲಕ ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ನಡ್ಡಾ

  • 12:37 PM April 19, 2023
  • haveri
Share This :

ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​​ ಮೂಲಕ ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ನಡ್ಡಾ

ಹಾವೇರಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​​ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ನಡ್ಡಾ.