ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಜಾಹುಲಿ!

  • 17:35 PM May 07, 2023
  • haveri
Share This :

ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಜಾಹುಲಿ!

ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜಾಹುಲಿ ಎಂಟ್ರಿ.