ಜೆಡಿಎಸ್​ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಓಲೇಕಾರ್​!

  • 09:01 AM April 16, 2023
  • haveri
Share This :

ಜೆಡಿಎಸ್​ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಓಲೇಕಾರ್​!

ಓಲೇಕಾರ್​ ಜೆಡಿಎಸ್​ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.