ಮೊಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್

  • 12:45 PM May 11, 2023
  • haveri
Share This :

ಮೊಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್

ಮೊಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ​ಆಗಿ ಆಟವಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್.