ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಮೂರು ಹೆಣ್ಣಾನೆ ರೆಡಿ!

  • 16:12 PM May 15, 2023
  • hassan
Share This :

ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಮೂರು ಹೆಣ್ಣಾನೆ ರೆಡಿ!

ಇಂದಿನಿಂದ ಮೇ.25 ರವರೆಗೆ ಸಕಲೇಶಪುರ, ಬೇಲೂರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರೇಡಿಯೋ ಕಾಲರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ರೆಡಿ.