ಭವಾನಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ವರೂಪ್!

  • 09:30 AM April 20, 2023
  • hassan
Share This :

ಭವಾನಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ವರೂಪ್!

ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವರೂಪ್‌ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ರೆಡಿ‌ ಎಂದು ಸ್ವರೂಪ್ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ.