148 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು

  • 08:30 AM May 25, 2023
  • hassan
Share This :

148 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ದೂರುಗಳ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ 148 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.