ಹೋಮ್ » ವಿಡಿಯೋ

ಯುಗಾದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ!

Videos16:45 PM March 12, 2023

ಈ ಬಾರಿಯ ಯುಗಾದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಗಮ ಆಗಲಿದೆ. ಗುರು, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಎಂಬ 5 ಗ್ರಹಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರಲಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಯುಗಾದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

Gowtham K

ಈ ಬಾರಿಯ ಯುಗಾದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಗಮ ಆಗಲಿದೆ. ಗುರು, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಎಂಬ 5 ಗ್ರಹಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರಲಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಯುಗಾದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

Top Stories

//