ಹೊಗೆ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬಂಡಾಯ ಶಮನಕ್ಕೆ ಸುಜಾತ ಪ್ರಯತ್ನ!

  • 11:55 AM April 17, 2023
  • gadag
Share This :

ಹೊಗೆ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬಂಡಾಯ ಶಮನಕ್ಕೆ ಸುಜಾತ ಪ್ರಯತ್ನ!

ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡಾಯ ಕುರಿತು ಸುಜಾತ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮಾತುಕಥೆ.