ಸಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್​ಗೆ ಮತ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋಮಲ್ ಮನವಿ

  • 13:15 PM May 08, 2023
  • gadag
Share This :

ಸಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್​ಗೆ ಮತ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋಮಲ್ ಮನವಿ

ನರಗುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ‌ ಮಾಡಿದ ಸಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್​ಗೆ ಮತ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋಮಲ್ ಮನವಿ.