ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ

  • 15:29 PM May 17, 2023
  • gadag
Share This :

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ

ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ವಿಮಾನದಿಂದ ಜನ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.