ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಖರ್ಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್​ ಗರಂ!

  • 10:48 AM April 28, 2023
  • gadag
Share This :

ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಖರ್ಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್​ ಗರಂ!

ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಖರ್ಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್​ ಖಂಡನೆ.