ಸಚಿವ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ ಪರವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಥಮ್​ ಪ್ರಚಾರ

  • 14:35 PM May 04, 2023
  • gadag
Share This :

ಸಚಿವ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ ಪರವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಥಮ್​ ಪ್ರಚಾರ

ಬಂಡಾಯದ ನಾಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಥಮ್.